VPN و کریو می توانند فیسبوک را برای شما باز کنند

فیسبوک یکی از محبوبترین رسانه های اجتماعی در سراسر جهان است. افراد از همه قسمتهای جهان از فیسبوک استفاده می کنند و با دوستان خود تماس برقرار می کنند. حتی بسیاری سازمان ها و شرکت ها تولیدات خود را از طریق فیسبوک معرفی می کنند زیرا این یکی از آسانترین راه ها برای افراد است.

access-facebook-buy-vpn

  اما متاسفانه کشورهای بسیار زیادی وجود دارند که فیسبوک در آنها مسدود شده است.  بخصوص در کشورهای شرقی در برخی کشورها مانند چین فیسبوک بسته شده است. در این کشورها اگر کسی بخواهد از فیسبوک استفاده کند باید از سرور پروکسی یا خرید VPN و خرید کریو استفاده کند. کشورهای زیادی فیسبوک را به روش های مختلف فیلتر کرده اند. بنابراین وقتی شخصی برای دسترسی به فیسبوک تلاش می کند DNS کامپیوتر شما برای IP مشاهده خواهد شد. اما از آنجاییکه ISP شما IP را مسدود کرده است DNS  نمی تواند IP واقعی را پیدا کند و سپس به شما پیغام خطا می دهد. این سیستم DNS poisoning نامیده می شود. برای حل مسئله VPN یا شبکه خصوصی مجازی بهترین راه حل است. اگر شما از سرویس VPN استفاده می کنید DNS به جستجوی IP که توسط ارائه دهنده سرویس VPN فراهم شده است می پردازد. بنابراین ISP به آن دست نخواهد بافت و شما از آدرس های IP مختلف از فیسبوک استفاده خواهید کرد. فیسبوک می تواند به روش دیگری نیز مسدود شود که بسته شدن برای آدرس IP خاص است. بنابراین برخی کشورها IP فیسبوک مسدود می کنند. پس هنگامیکه شما سعی در دسترسی به فیسبوک دارید، چیزی پیدا نخواهید کرد.  در اینجا VPN چیز خوبی خواهد بود. با استفاده از VPN شما از تونل رمزگذاری شده استفاده خواهید کرد که داده ها از آن عبور خواهند کرد و هیچکس متوجه نخواهد شد که به فیسبوک دسترسی داشته اید.

خرید کریو و خرید VPN برای باز کردن فیسبوک

بنابراین اگر فیسبوک در محل کار، مدرسه، دانشگاه یا مانند چین توسط دولت شما محدود شده است، شما می توانید یک ارائه دهنده VPN بیابید و فیسبوک یا دیگر رسانه های اجتماعی مانند توییتر را نیز باز کنید. اکنون خرید کریو و خرید سرویس های VPN بسیار محبوب شده است، تعداد زیادی ارائه دهنده سرویس VPN وجود دارد، ما تعدادی از آنها را تست کرده ایم و برای باز کردن فیسبوک به شما پیشنهاد می کنیم. خرید VPN برای فیسبوک : خرید VPN و راه اندازی آن بسیار آسان است. شما می توانید این کار را به صورت دستی یا خودکار انجام دهید. شما تنها نیاز به یک ارائه دهنده سرویس VPN دارید سپس آنها اسناد مورد نیاز مانند نام کاربری و رمز عبور را به شما خواهند داد و بعد از آن شما به آسانی می توانید به شبکه آنها متصل شوید.خرید VPN را میتوانید در parsvpn.net انجام دهید. VPN به دلایل بسیاری اهمیت دارد، مانند:
  • به شما امکان دسترسی به سایت های مسدود شده مانند فیسبوک را می دهد.
  • به شما کمک می کند به صورت آنلاین فعالیت ناشناس داشته باشید و هیچ کسی نتواند شما را ردیابی کند.
  • اگر شما می خواهید از طریق شبکه عمومی مانند WIFI هتل یا رستوران از اینترنت استفاده کنید، VPN امنیت اضافی می دهد که به شما در محافظت در مقابل هکرها کمک خواهد کرد.

خرید VPN و خرید کریو در parsvpn.net

VPN و کریو می توانند فیسبوک را برای شما باز کنند

فیسبوک یکی از محبوبترین رسانه های اجتماعی در سراسر جهان است. افراد از همه قسمتهای جهان از فیسبوک استفاده می کنند و با دوستان خود تماس برقرار می کنند. حتی بسیاری سازمان ها و شرکت ها تولیدات خود را از طریق فیسبوک معرفی می کنند زیرا این یکی از آسانترین راه ها برای افراد است.

access-facebook-buy-vpn

  اما متاسفانه کشورهای بسیار زیادی وجود دارند که فیسبوک در آنها مسدود شده است.  بخصوص در کشورهای شرقی در برخی کشورها مانند چین فیسبوک بسته شده است. در این کشورها اگر کسی بخواهد از فیسبوک استفاده کند باید از سرور پروکسی یا خرید VPN و خرید کریو استفاده کند. کشورهای زیادی فیسبوک را به روش های مختلف فیلتر کرده اند. بنابراین وقتی شخصی برای دسترسی به فیسبوک تلاش می کند DNS کامپیوتر شما برای IP مشاهده خواهد شد. اما از آنجاییکه ISP شما IP را مسدود کرده است DNS  نمی تواند IP واقعی را پیدا کند و سپس به شما پیغام خطا می دهد. این سیستم DNS poisoning نامیده می شود. برای حل مسئله VPN یا شبکه خصوصی مجازی بهترین راه حل است. اگر شما از سرویس VPN استفاده می کنید DNS به جستجوی IP که توسط ارائه دهنده سرویس VPN فراهم شده است می پردازد. بنابراین ISP به آن دست نخواهد بافت و شما از آدرس های IP مختلف از فیسبوک استفاده خواهید کرد. فیسبوک می تواند به روش دیگری نیز مسدود شود که بسته شدن برای آدرس IP خاص است. بنابراین برخی کشورها IP فیسبوک مسدود می کنند. پس هنگامیکه شما سعی در دسترسی به فیسبوک دارید، چیزی پیدا نخواهید کرد.  در اینجا VPN چیز خوبی خواهد بود. با استفاده از VPN شما از تونل رمزگذاری شده استفاده خواهید کرد که داده ها از آن عبور خواهند کرد و هیچکس متوجه نخواهد شد که به فیسبوک دسترسی داشته اید.

خرید کریو و خرید VPN برای باز کردن فیسبوک

بنابراین اگر فیسبوک در محل کار، مدرسه، دانشگاه یا مانند چین توسط دولت شما محدود شده است، شما می توانید یک ارائه دهنده VPN بیابید و فیسبوک یا دیگر رسانه های اجتماعی مانند توییتر را نیز باز کنید. اکنون خرید کریو و خرید سرویس های VPN بسیار محبوب شده است، تعداد زیادی ارائه دهنده سرویس VPN وجود دارد، ما تعدادی از آنها را تست کرده ایم و برای باز کردن فیسبوک به شما پیشنهاد می کنیم. خرید VPN برای فیسبوک : خرید VPN و راه اندازی آن بسیار آسان است. شما می توانید این کار را به صورت دستی یا خودکار انجام دهید. شما تنها نیاز به یک ارائه دهنده سرویس VPN دارید سپس آنها اسناد مورد نیاز مانند نام کاربری و رمز عبور را به شما خواهند داد و بعد از آن شما به آسانی می توانید به شبکه آنها متصل شوید.خرید VPN را میتوانید در parsvpn.net انجام دهید. VPN به دلایل بسیاری اهمیت دارد، مانند:
  • به شما امکان دسترسی به سایت های مسدود شده مانند فیسبوک را می دهد.
  • به شما کمک می کند به صورت آنلاین فعالیت ناشناس داشته باشید و هیچ کسی نتواند شما را ردیابی کند.
  • اگر شما می خواهید از طریق شبکه عمومی مانند WIFI هتل یا رستوران از اینترنت استفاده کنید، VPN امنیت اضافی می دهد که به شما در محافظت در مقابل هکرها کمک خواهد کرد.

خرید VPN و خرید کریو در parsvpn.net

VPN و کریو می توانند فیسبوک را برای شما باز کنند

فیسبوک یکی از محبوبترین رسانه های اجتماعی در سراسر جهان است. افراد از همه قسمتهای جهان از فیسبوک استفاده می کنند و با دوستان خود تماس برقرار می کنند. حتی بسیاری سازمان ها و شرکت ها تولیدات خود را از طریق فیسبوک معرفی می کنند زیرا این یکی از آسانترین راه ها برای افراد است.

access-facebook-buy-vpn

  اما متاسفانه کشورهای بسیار زیادی وجود دارند که فیسبوک در آنها مسدود شده است.  بخصوص در کشورهای شرقی در برخی کشورها مانند چین فیسبوک بسته شده است. در این کشورها اگر کسی بخواهد از فیسبوک استفاده کند باید از سرور پروکسی یا خرید VPN و خرید کریو استفاده کند. کشورهای زیادی فیسبوک را به روش های مختلف فیلتر کرده اند. بنابراین وقتی شخصی برای دسترسی به فیسبوک تلاش می کند DNS کامپیوتر شما برای IP مشاهده خواهد شد. اما از آنجاییکه ISP شما IP را مسدود کرده است DNS  نمی تواند IP واقعی را پیدا کند و سپس به شما پیغام خطا می دهد. این سیستم DNS poisoning نامیده می شود. برای حل مسئله VPN یا شبکه خصوصی مجازی بهترین راه حل است. اگر شما از سرویس VPN استفاده می کنید DNS به جستجوی IP که توسط ارائه دهنده سرویس VPN فراهم شده است می پردازد. بنابراین ISP به آن دست نخواهد بافت و شما از آدرس های IP مختلف از فیسبوک استفاده خواهید کرد. فیسبوک می تواند به روش دیگری نیز مسدود شود که بسته شدن برای آدرس IP خاص است. بنابراین برخی کشورها IP فیسبوک مسدود می کنند. پس هنگامیکه شما سعی در دسترسی به فیسبوک دارید، چیزی پیدا نخواهید کرد.  در اینجا VPN چیز خوبی خواهد بود. با استفاده از VPN شما از تونل رمزگذاری شده استفاده خواهید کرد که داده ها از آن عبور خواهند کرد و هیچکس متوجه نخواهد شد که به فیسبوک دسترسی داشته اید.

خرید کریو و خرید VPN برای باز کردن فیسبوک

بنابراین اگر فیسبوک در محل کار، مدرسه، دانشگاه یا مانند چین توسط دولت شما محدود شده است، شما می توانید یک ارائه دهنده VPN بیابید و فیسبوک یا دیگر رسانه های اجتماعی مانند توییتر را نیز باز کنید. اکنون خرید کریو و خرید سرویس های VPN بسیار محبوب شده است، تعداد زیادی ارائه دهنده سرویس VPN وجود دارد، ما تعدادی از آنها را تست کرده ایم و برای باز کردن فیسبوک به شما پیشنهاد می کنیم. خرید VPN برای فیسبوک : خرید VPN و راه اندازی آن بسیار آسان است. شما می توانید این کار را به صورت دستی یا خودکار انجام دهید. شما تنها نیاز به یک ارائه دهنده سرویس VPN دارید سپس آنها اسناد مورد نیاز مانند نام کاربری و رمز عبور را به شما خواهند داد و بعد از آن شما به آسانی می توانید به شبکه آنها متصل شوید.خرید VPN را میتوانید در parsvpn.net انجام دهید. VPN به دلایل بسیاری اهمیت دارد، مانند:
  • به شما امکان دسترسی به سایت های مسدود شده مانند فیسبوک را می دهد.
  • به شما کمک می کند به صورت آنلاین فعالیت ناشناس داشته باشید و هیچ کسی نتواند شما را ردیابی کند.
  • اگر شما می خواهید از طریق شبکه عمومی مانند WIFI هتل یا رستوران از اینترنت استفاده کنید، VPN امنیت اضافی می دهد که به شما در محافظت در مقابل هکرها کمک خواهد کرد.

خرید VPN و خرید کریو در parsvpn.net

access-facebook-buy-vpn

VPN و کریو می توانند فیسبوک را برای شما باز کنند

فیسبوک یکی از محبوبترین رسانه های اجتماعی در سراسر جهان است. افراد از همه قسمتهای جهان از فیسبوک استفاده می کنند و با دوستان خود تماس برقرار می کنند. حتی بسیاری سازمان ها و شرکت ها تولیدات خود را از طریق فیسبوک معرفی می کنند زیرا این یکی از آسانترین راه ها برای افراد است. […]

READ MORE
benefits-of-vpn-types

معرفی VPN و مزایای استفاده از کریو و VPN

VPN و کریو یک اتصال رمزگذاری شده امن است که به کامپیوترها اجازه می دهد تا درون شبکه عمومی مانند اینترنت ارتباط برقرار کنند که به خصوصی نگه داشتن داده ها توسط رمزگذاری و ایجاد یک تونل امن بین کاربر از راه دور و سرور VPN کمک می کند. اجازه بدهید در اینجا معرفی مختصری […]

READ MORE
free-sstp-vpn

راه اندازی SSTP VPN رایگان روی ویندوز

همانطور که ما می دانیم خرید VPN می تواند همه ترافیک را برای گشتن امن در اینترنت رمزگذاری کند. شما می توانید از VPN برای پنهان کردن آدرس IP، دور زدن سانسور اینترنت از ISP محلی یا دولت برای باز کردن وب سایتهایی مانند Twitter ، Facebook، Netflix، Hulu … بنابراین شما می توانید مزایای […]

READ MORE